Surat Edaran Mengenai Tatacara Proses Akhir Tahun Melalui Sistem ePerolehan (eP) Bagi Tahun Kewangan 2015 bertarikh 10 Disember 2015

Adalah dimaklumkan Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Surat Edaran bil. K.KEW/PK/MOF/EPP3/55/11(4) bertarikh 10 Disember 2015 mengenai Tatacara Proses Akhir Tahun Melalui Sistem ePerolehan (eP) Bagi Tahun Kewangan 2015.

Disertakan Surat Edaran yang berkenaan, Lampiran 1 (Tatacara Proses Akhir Tahun Melalui Sistem eP Bagi Tahun Kewangan 2015) dan Lampiran 2 (Borang Permohonan bagi sebarang permohonan yang melibatkan pelaksanaan Proses Akhir Tahun Sistem eP) untuk rujukan lanjut

Terima kasih.

Telah dikemaskinikan pada Mon, 29 Feb 2016 07:45:01 +0800