Smart Card PIN Change

Pengguna kad pintar boleh menukar nombor PIN dari masa ke semasa untuk mengelakkan masalah pemalsuan berlaku. Untuk berbuat demikian, pengguna perlu log masuk ke laman web https://www.eperolehan.com.my/changepin.jsp

PENTING: Sila masukkan nombor sahaja untuk PIN baru. Contoh: 43561278


 

Telah dikemaskinikan pada Tue, 21 Mar 2017 16:59:32 +0800