Muat Turun Untuk Pengguna Kerajaan

Panduan

Jenis Butir-butir Bahasa
Panduan Aplikasi Akses Maklumat Syarikat BM
Manual Permohonan Akses Maklumat Syarikat  
Senarai Kod Bidang Untuk Pembekal  
Senarai kod Bidang Untuk Perunding  

Modul Kajian Pasaran Sistem eP

Borang Permohonan Capaian Modul Kajian Pasaran Sistem eP  

Pelantikan Sub Admin/ Pelantikan AP/ Permohonan Token

Manual Pengguna Sub Admin BM
Manual Pengguna AP BM
Panduan Pelantikan Pentadbir GPKI SA BM
Panduan Pelantikan Pentadbir GPKI AP BM
Panduan Pemasangan Agen GPKI 2.0 BM
Manual Pengguna Token BM
Manual Pengguna Agen GPKI BM

Dokumen Pengumpulan Data Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Jenis Butir-butir Bahasa
Lampiran A ver4.0 -Borang Maklumat Asas PTJ BM
Lampiran A1 - Contoh Borang Maklumat Asas PTJ BM
Lampiran B - Borang Butiran pengguna BM
 
 
Bahasa: ENG = English BM = Bahasa Melayu
 
Telah dikemaskinikan pada Thu, 12 May 2016 16:34:10 +0800