Pengumuman Pengumuman

Back

Penangguhan Pelaksanaan Sistem ePerolehan Baharu

Dimaklumkan bahawa pelaksanaan Sistem ePerolehan (eP) Baharu bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan ditunda daripada 1 Januari 2017 kepada 1 Januari 2018. Sehubungan itu, semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Pembekal dikehendaki menggunakan Sistem eP sedia ada sehingga Sistem eP Baharu dikuatkuasakan. Sila klik di sini bagi merujuk kepada surat rasmi daripada pihak Kementerian Kewangan Malaysia.