Pengumuman Pengumuman

Back

Notis Penambahbaikan Penyediaan Dan Format Surat Setuju Terima Dalam Modul Sebut Harga/Tender/Ebidding Melalui Sistem ePerolehan

Kepada semua Pengguna ePerolehan (PTJ dan Pembekal)

Dimaklumkan bahawa Modul Sebut Harga/Tender/eBidding, Sistem ePerolehan telah ditambahbaik selaras dengan 1PP/PK4.2 berkaitan penyediaan format baharu Surat Setuju Terima yang akan  mula berkuat kuasa pada 7 Oktober 2017.

Sila rujuk  Notis Penambahbaikan Penyediaan dan Format Surat Setuju Terima Dalam Modul Sebut Harga/Tender/eBidding Melalui Sistem ePerolehan.  

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Khidmat Bantuan ePerolehan di talian 03-7985 7777/ 03-7985 7888 atau emel bantuan@eperolehan.gov.my

 

Terima kasih