Pengumuman Pengumuman

Back

MAKLUMAN TINDAKAN PENGGUNA SEPANJANG TEMPOH PROSES AKHIR TAHUN SISTEM ePEROLEHAN (eP)

Tuan/Puan,
 
Tindakan Bagi Transaksi Pembelian Terus/Kontrak Pusat/ Kontrak Kementerian
 
  • Semua transaksi di dalam Sistem eP hendaklah diteruskan sehingga selesai proses Padanan Bayaran selewat-lewatnya pada 6 Disember 2017.
  • Sekiranya terdapat transaksi kontrak yang telah dikenalpasti untuk tidak diteruskan oleh Agensi bagi tahun kewangan semasa, Pelulus hendaklah mengambil tindakan untuk membatalkannya di dalam Sistem eP.
 
Sila klik di sini untuk tatacara penuh Proses Akhir Tahun Sistem eP.