Pengumuman Pengumuman

Back

Garis Panduan Pembekal Untuk Persediaan Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Baharu

Semua urusan perolehan bekalan dan perkhidmatan di bawah Kerajaan Persekutuan akan dilaksanakan melalui Sistem eP Baharu secara atas talian sepenuhnya mulai 1 Januari 2018. Untuk membolehkan capaian dan transaksi dalam eP Baharu, pembekal perlu berdaftar dengan Akaun Asas atau Akaun MoF serta melantik Pentadbir Pembekal (SA), Katalog & Latihan. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan telah melaksanakan Program Pengaktifan Pembekal Bagi Sistem eP Baharu.

Surat Persediaan Pembekal Untuk Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Baharu

Borang Pengaktifan Pembekal bagi Sistem ePerolehan Baharu

Sila rujuk dokumen berikut untuk maklumat lanjut.

GARIS PANDUAN PEMBEKAL UNTUK PERSEDIAAN PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN BAHARU

LAMPIRAN 1 – Peranan Dan Fungsi Bagi Pembekal Sistem eP Baharu
LAMPIRAN 2 - Manual Pengaktifan Pembekal Bagi Sistem eP Baharu
LAMPIRAN 3 - Garis Panduan Perancangan Pembekal Bagi Menghadapi Peralihan Sistem ePerolehan Sedia Ada Kepada Sistem ePerolehan Baharu

Taklimat Pengaktifan Pembekal bagi Sistem ePerolehan Baharu akan diadakan di seluruh negara bermula pada bulan Julai 2017.

Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut dan mendaftar kehadiran