Pembekal On-Boarding

Khidmat Pelanggan 24 Jam

 • eBantuan
   
 • Pembekal
 • Tel:  +603 7985 7777
 • Fax:  +603 7787 1001
 • bantuan@eperolehan.gov.my
 
 • Kerajaan
 • Tel:  +603 7985 7888
 • Fax:  +603 7787 1001
 • bantuanptj@eperolehan.gov.my
 
 
 

Khidmat Pelanggan Unit Pendaftaran Syarikat

Pembekal/Kerajaan
Tel: +603 8882 3166, +603 8882 4341
Faks: +603 8882 4337
ups@treasury.gov.my