Dasar Agensi

PENTADBIRAN,PENGURUSAN & URUSETIA (M)

 1. Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek;
 2. Mengurus hal-hal berkaitan pentadbiran, kewangan dan sumber manusia;
 3. Menyediakan bajet dan memantau proses kewangan agar mematuhi prosedur kewangan di Unit ePerolehan;
 4. Menyelaras, memantau dan melaksanakan ujian aplikasi (testing) ePerolehan yang dibangunkan.

DASAR (D)

 1. Memantau pengwujudan, pembangunan dan penyelenggaraan Sistem ePerolehan
 2. Memberi nasihat kepada CDC mengenai dasar perolehan dan pengurusan kewangan Kerajaan
 3. Membantu dalam memberi maklum balas / input dalam aspek audit
 4. Membantu dalam memberi maklum balas / input dalam aspek akaun/kewangan
 5. Menjalankan tugas-tugas kewangan dan perakaunan yang diarahkan dari masa ke semasa

TEKNIKAL (T)

 1. Memastikan pemindahan teknologi dilaksanakan dengan sempurna
 2. Membangun, menguji dan memastikan kualiti sistem
 3. Membangun, mengendali dan mengenggara data center dan disaster recovery center
 4. Memastikan keselamatan sistem data dan urusniaga ePerolehan

PELAKSANAAN (P)

 1. Mengurus latihan, bimbingan dan pendedahan kepada pengguna kerajaan dan pembekal
 2. Memastikan pelaksanaan sistem di semua agensi kerajaan
 3. Menyelaras dan menguruskan perubahan dalam pelaksanaan perolehan secara elektronik
 4. Menyelaras aktiviti Rollout bagi Kementerian / agensi di bawah pelaksanaan sistem eP

 

Telah dikemaskinikan pada Sel, 12 Apr 2016 07:58:36 +0800